У Путилі говорили про економічний розвиток

За інформацією начальника відділу економічного розвитку райдержадміністрації Романа Чопи, протягом 2017 року вся робота соціально-економічних галузей району спрямовувалась  для  вирішення життєво важливих питань жителів району, виконання Програми економічного  і соціального розвитку та основних напрямків розвитку району на 2017 рік.

Повідомляє сайт ПУТИЛА СЬОГОДНІ посилаючись на сайт Путильської РДА.

За 2017 рік виробництво основного виду продукції деревини вздовж розпиляної чи розколотої збільшилось на 700 м³або на 2,7 %, у порівнянні з 2016 роком, так за звітний період цього виду продукції  вироблено  26800 м3., а саме: Державне підприємство “Путильське лісове господарство”збільшило виробництво деревини вздовж розпиляної чи розколотої на 2300 м3,або на  13,8 %  та  виробило  14000 м3. Державне підприємство СЛАП «Карпатський держспецлісгосп» збільшило виробництво виробів дерев’яних будівельних і столярних на 121,9 м3або на 35,5 % і вироблено 465 м³,виробництвопаливних брикетів на 82,3 тонн або на 42,1% і вироблено 278,0 тоннтавиробництводерев’яної стружки на 137,9 тонн або на 10,1% і вироблено 1503,4 тонн, однакзменшено виробництво деревини вздовж розпиляної чи розколотої на 600 м3або на 7% і вироблено 8000 м3 та виробництво деревини профільованої, брусків, планок, фрези для підлоги на 23 тонн або на 76,4 % і вироблено 7,1 тонн.Приватний підприємець «Джуряк В.М.» виробив деревини вздовж розпиляної чи розколотої на 700 м3 більше або28% в порівняні з  2016роком і становить 3200 м3.ТОВ «Імпекс-Сервіс» виробило деревини вздовж розпиляної чи розколотої 900 м3, що менше  на 400 м3, або 30,8% в порівняні з  2016роком. ПП «Лєго» виробило деревини вздовж розпиляної чи розколотої 700 м3,  що менше на 700 м3, або 50% в порівняні з 2016 роком.  Відбулось зростання реалізації промислової продукції  промисловими підприємствами основного кола звітуючих. Ними реалізовано промислової продукції на суму 70838,4 тис. грн., що більше на 11941,5 тис. грн., або на 20,3 % в порівнянні з 2016 роком.

В  порядку  спеціального  використання   лісових  ресурсів на 2017 рік звстановленого  ліміту  рубок лісосічного  фонду   головного  користування який становить  94080 м3  ліквідної  деревини  для Державного підприємства “Путильське лісове господарство” виділено 65600 м3, а для  Державного підприємства «СЛАП «Карпатський держспецлісгосп» – 28480 м3. За 2017 рік від  рубок  головного користування  заготовлено  91 тис.м3  ліквідної  деревини, з них  53,5 тис. м3  – ділової деревини  та 37,5 тис. м3 –  дров. Державне підприємство  “Путильське  лісове господарство” заготовило  63,6тис.м3 деревини, з яких38,6 тис. м3 ділова деревината 25,0 тис.м3дрова.Державне підприємство СЛАП «Карпатський держспецлісгосп»заготовило 27,4 тис. м3деревини,з них ділова деревина становила 14,9 тис.м3,  та 12,5  тис. м3 дрова.  Крім рубок головногокористування   підприємствами   заготовлено  від   рубок догляду  за  лісом  та  вибірково  санітарними  рубками  36,4тис. м3 деревини,  з них 12,9 тис. м3  –  ділової деревини, 23,5 тис. м –  дрова.       Державне підприємство «Путильське  лісове господарство»заготовило 15,7 тис. м3 деревини,з них 5,7 тис м3 ділової деревината 10,0 тис. м3  дрова.  Державне підприємство  СЛАП «Карпатський держспецлісгосп» – від   рубок  догляду  за  лісом  та  вибірково  санітарними  рубками заготовило20,7 тис. м3 деревини з них: 7,2 тис м3 ділової деревини, 13,5 тис. м3 – дрова.           Із  загальної  кількості  заготовленої  деревини  підприємствами  району  реалізовано  в  круглому  вигляді  89,4 тис.м3, що менше на 19,4 тис.м3 або на 17,8 % в порівняні до 2016 року, а  в  переробку пущено 39,4 тис. м3 що на 0,9тис. м3  більше  або  2,3%  за 2016 рік.        Державне підприємство  “Путильське  лісове господарство”   реалізувало  в  круглому  вигляді  55,8 тис.м3 деревини,   пущено  в  переробку  23,3 тис.м3, що становить 52,6% заготовленої ділової деревини.  Державне підприємство СЛАП «Карпатський Держспецлісгосп» реалізувало  в  круглому  вигляді   33,6 тис.мдеревини,   в  переробку пущено 16,1 тис. м3 що становить 72,9% заготовленої ділової деревини.

            Підприємствами за 2017 рік реалізовано лісодеревени через аукціон 15406 м3, через електронні торги 11373 м3,по прямих договорах 15401 м3, пущено в переробку на власні потужності 34054 м3 на наймані потужності 5411 м3  інша реалізація скала 47946 м3.Залишки на 01.01.2018р. становлять 5946 м3. В розрізі підприємств виглядає наступним чином:

ДП «Путильське лісове господарство» використало лісодеревени через аукціони 10450 м3, через електронні торги 10242 м3,по прямих договорах 15401м3, пущено в переробку навласні потужності 17906 мна наймані потужності  5411 м3 інша реалізація 21742 м3. Залишок на 01.01.2018 становить 2659 м3.

ДП СЛАП «Карпатський держспецлісгосп» використало лісодеревину через аукціони 4956 м3, через електронні торги 1131 м3, пущено в переробку на власні потужності 16148 м3, інша реалізація склала 26204 м3. Залишок, станом на  01.01.2018 року становить 3287 м3. З метою оновлення виробничих потужностей у 2017 році  промисловими підприємствами було проведено закупівлі нових потужностей з виробництва промислової продукції, а  саме: ДП «СЛАП «Карпатський держспецлісгосп» придбало сушильний комплекс деревини на 50м³ на суму 1400,0 тис.грн, багатопильний верстат для переробки горбиля на суму 70,0 тис.грн, рубильна машина, дискова на суму 200,0 тис.грн., теплогенератор модульний ТМ-Т-800 «OVK-KZOT» на суму 736,5 тис.грн. ДП «Путильське лісове господарство» придбало багатопильний верстат на суму 590,0 тис.грн., систему аспірації на суму 26,0 тис. грн., заточний верстат на суму 208,6 тис.грн., торцювальний верстат на суму 56,0 тис.грн.,  трактор ЮМЗ 6АЛ на суму 73,7 тис.грн та заточний верстат MEBOR FP– 210 на суму 308,3тис. грн.. та введено в експлуатацію стрічкопильний верстат «ДОРА»ПП «Лєго» придбало сушильну камеру OS 100-F на суму 1333,9 тис. грн. В поточному році ДП СЛАП «Карпатський держспецлісгосп» планує придбати заточний автомат для стрічкових пил орієнтовною вартістю – 90 тис. грн. та сушильну камеру орієнтовною вартістю 2600 тис. грн. З субвенції  державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Путильському району було виділено кошти в сумі 9969,955  тис. грн.  Протягом 2017 року було освоєно коштів в сумі 4259,955 тис. грн. Залишок коштів складає 5710,0 тис. грн., які будуть освоєні в 2018 році. До основного кола звітуючих підприємств району по виконанню будівельних робіт входять товариства з обмеженою відповідальністю «Шепіт», «Трейдербуд», приватне підприємство «Альфа» та філія «Путильський райавтодор». Обсяг виконаних будівельних робіт за звітний період склав 21772,0 тис. грн. Протягом 2017 рокубудівельні роботи в районі виконували товариства з обмеженою відповідальністю «Шепіт» (1193,0 тис. грн.), «Трейдербуд» (17300,0 тис. грн.) та приватне підприємство «Альфа» (3279,0 тис. грн.). Одним з досить потужних джерел альтернативної енергетики є  гідроенергетичні ресурси, що використовуються за допомогою малих ГЕС (МГЕС).Так,у кінці 2017 року було введено в експлуатаціюмікро ГЕСв с. Сарата,  генеруюча потужність якої складає 195 кВт. Загальний обсяг електричної енергії виробленої з відновлювальних джерел енергії за листопад – грудень 2016 року складає 62964 кВт/год.За 2017 рік Яблуницькою міні ГЕС генеруюча потужність якої складає 1 мВт (два гідрогенератора по 500 кВт) було вироблено електричної енергії виробленої з відновлювальних джерел енергії  2661876 кВт/год. Станом на 01.01.2018 року в районі нараховувалось 1150 суб’єктів малого підприємництва, з яких – 1071 фізичних осіб-підприємців та 79 юридичних осіб – приватних підприємств.Протягом звітного періоду зареєстровано 196 фізичних осіб – підприємців, що на 3 особи більше ніж за відповідний період минулого року. Скасували свою діяльність 510 осіб-підприємців, що на 340 осіб більше ніж за відповідний період 2016 року. Протягом 2017 року сектором містобудування та архітектури  видано 6 містобудівних умов та обмежень на реконструкцію та будівництво об’єктів соціально-культурного призначення. Видано 55 будівельних паспортів на будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд. Розглянуто 84 землевпорядні справи та видано висновки, а також 30 заяв громадян щодо будівництва (реконструкції) індивідуальних житлових будинків та господарських будівель і споруд. ДП «Західгеодезкартографія» виготовлено топографічну зйомку масштабу для розробки генерального плану смт Путила Путильської селищної ради та топографічну зйомку для розробки генеральних планів Довгопільської та Сергіївської сільської ради.

Службою автомобільних доріг Чернівецької області у 2017 році проведено тендер на будівництво автодороги Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на 98 мільйонів гривень. Переможцем обрано ТОВ “Перша будівельна ліга”, що зареєстроване у Києві, але є представником турецької фірми “Ока-енерджі”. 28 серпня з дорожньою фірмою Служба автомобільних доріг Чернівецької області уклала угоду на 18 місяців. На  сьогоднішній день уже розпочато будівельні роботи. За 98 мільйонів гривень “Перша будівельна ліга” повинна збудувати 1,2 кілометра дороги. Також повністю збудувати міст у селі Розтоки.За інформацією Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області у 2017 році виконувались будівельні та ремонтні роботи на дорозі державного значення Р 62, фінансування яких здійснювалось за рахунок митних надходжень зокрема:

Проведено поточний середній ремонт дороги Р-62 Криворівня – Усть – Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 31+750 – км 33 + 694 з введенням в експлуатацію 1,9 км (с. Підзахаричі, Путильського району). Переможцем торгів – підрядною організацією   ТОВ «БК Дорлідер» з ціновою пропозицією 12,9 млн. грн.виконані роботи про фрезеруванню покриття на 100%. Влаштовано 100% вирівнюючого та нижнього шарів покриття  та влаштовані з’їзди. Влаштовано бордюри, поребрики та огородження. Виконані роботи по влаштуванню верхнього шару покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону. Орієнтовна вартість виконаних робіт – 10,0 млн. грн.- Капітальний ремонт автомобільної дороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 31+400 – км 31+750 з введенням в експлуатацію 0,580 км дороги (с.Хорови Путильського району) загальною вартістю підрядних робіт у сумі 14,9 млн. грн. Проведені підготовчі роботи, виконані роботи по водовідведенню. Ведуться роботи по влаштуванню ростверків, яких вже влаштовано 64 м. Орієнтовна вартість виконаних робіт склала 3,6 млн. грн. – Капітальний ремонт автомобільної дороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 16+760  – км 17+060 із введенням в експлуатацію 0,360 км дороги та моста довжиною 6 п.м. (с.Мариничі Путильського району), визначена загальна вартість підрядних робіт у сумі 3,6 млн.грн. Роботи на об’єкті розпочаті. Завезені, змонтовані та омонолічені плити прогонової будови і перехідні плити. Влаштовано 350 м водовідвідних канав. Завезено та розкладено 100% суміші С5 для виконання  регенерації дорожнього одягу. Укладено 50% нижнього шару асфальтобетону. Орієнтовна вартість виконаних робіт на об’єкті склала 3,6 млн. грн.

Підрядною організацією ПП “Дімон-2007” виконувались роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги С260802 Конятин – Самакова на ділянці км 4+500 – км 5+500, цінова пропозиція 752,240 тис.грн. На об’єкті виконано роботи в повному обсязі по влаштуванню покриття дороги із піщано-гравійної суміші та укріпленню узбіч щебенево-піщаною сумішшю. Орієнтовне виконання робіт становить понад 650 тис. грн. – Підрядною організацією Косівський «Райагробуд» виконані роботи на об’єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги С260805 Сергії – Ріпень на ділянці км 3+600 – км 4+400», цінова пропозиція підрядника визначена у сумі 672,920 тис. грн. На даний час підрядником виконані роботи по відновленню водовідвідних канав та влаштуванню вирівнюючого шару покриття із піщано-гравійної суміші, виконані роботи по укріпленню узбіч щебенево-піщаною сумішшю. Орієнтовне виконання робіт становить понад 640 тис. грн.

Протягом січня – грудня 2017 року філією «Путильський райавтодор» виконано робіт по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг на суму 7028,8 тис. грн. З них на автодорогах державного значення 5749,6 тис. грн., автодорогах місцевого значення  1279,2 тис. грн. Проводилися роботи по ліквідації ямковості асфальтобетонного покриття. Ліквідовано 6487,2 м2 ямковості на загальну суму 2892,4 тис. грн. Встановлено та відреставровано 52 дорожні знаки, нанесено розмітку «Пішохідний перехід» на 554 м.п. Проводилось профілювання гравійних доріг, побілка стійок тросового огородження, видалення чагарникової порослі. Вся робота  районної державної адміністрації і надалі буде спрямована  на вирішення питань  соціально-економічного розвитку району, а це – вчасна виплата заробітної плати, зниження рівня безробіття, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, охорони здоров’я, покращення благоустрою території району та впровадження реформ.

 
 

ТАКОЖ ПОЧИТАЙТЕ ІНШІ НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВІ МАТЕРІАЛИ

Ссылки

Человек-синтол остался без «рук-базук»

Иранка сделала 50 пластических операций, чтобы выглядеть, как Анджелина Джоли но что-то пошло не так (ФОТО

Непрекращающаяся эрекция захватила ирландскую деревушку

Китайский школьник похвастался трупом обезглавленной им матери перед друзьями

Ревнивая жена жестоко наказала любовницу мужа, напихав ей между ног жгучий перец

Никто не идеален: знаменитости, имеющие изъяны тела (ФОТО)

Мужчина изнасиловал, а затем и убил свою 3-недельную дочь

Дивні сексуальні практики – збочення чи природа?

Жінка застрягла у вікні, коли викидала свої фекалії під час побачення

Знаменитые женщины с пышной и натуральной грудью (ФОТО)

Эта девушка использовала Instagram, чтобы показать свою невероятную трансформацию

Супермаркет убрал с полок всю иностранную еду, чтобы высказать свое мнение относительно расизма